Gledelig vårjevndøgn, alle sammen! Happy Equinox/Newroz!