Keeping it Integer

21 Mar 2020

Noe å tenke på i disse tider.

Noe å tenke på i disse tider.

Jeg kunne vært et selvmordsoffer

Ikke alle kommer seg dit jeg har kommet. Ifølge Aftenpostens artikkel “Jeg tror han ble rammet av en bunnløs, svart tomhet” tar mellom 500 og 600 mennesker sin egne liv hvert år i Norge. Det er mer enn alle som dør i trafikken og av drap kombinert.