Keeping it Integer

09 Jun 2020

Kvifor kan ikkje eg gjera det når Bjartmar Gjerde?

Hvorfor kan ikke jeg hoste når Morten Harket?

Hvorfor kan ikke jeg brenne hjemme når Willy Brandt?

Hvorfor kan ikke jeg svi når Wergelandsveien?