Nokon gongar følast det som om røynda er i kjømda.