De ba kelneren om en lammestek, men fikk forenklet fåre-legg… 🍖🦴