Keeping it Integer

12 Aug 2020

Ullernchausseen er et så forvirrende ord å uttale, at fra nå av kommer jeg til bare å kalle det Ullern-Sachsenhausen.