Keeping it Integer

07 Sep 2020

Det illustrasjonsbildet alle bruker på koronaviruset ligner på en gjenglemt advents-appelsin. 🦠