Det illustrasjonsbildet alle bruker på koronaviruset ligner på en gjenglemt advents-appelsin. 🦠