Published on [Permalink]

Det illustrasjonsbildet alle bruker på koronaviruset ligner på en gjenglemt advents-appelsin. 🦠

You'll find me on Micro.Blog