Keeping it Integer

01 May 2021

Har nettopp sett på Amundsen som fant polene. Siden har nordmenn fortsatt med å finne polene.