Published on [Permalink]

Har nettopp sett på Amundsen som fant polene. Siden har nordmenn fortsatt med å finne polene.

Reply by email
You'll find me on Micro.Blog