Keeping it Integer

15 Oct 2021

Prepple: Stemmer det at dere har “vannrensetabletter” her? Apotekaren: Ja, det er riktig, det har vi. Prepple: Ahhh!!!